Inschrijvingen

Voor het schooljaar 2018-2019 starten de inschrijvingen voor broers en zussen, evenals kinderen van personeel vanaf 11 maart 2019.
Vanaf 25 maart 2019 wordt de inschrijvingsperiode opengesteld voor andere kinderen.
Kinderen geboren in 2017 kunnen vanaf dan opgenomen worden in het inschrijvingsregister.

Je kan de school vooraf bezoeken op volgende dagen:

  • Woensdag 30 januari om 9u.
  • Woensdag 6 februari om 9u.

Voor meer info ivm de bezoekuren, gelieve contact op te nemen met de school.

Inschrijven kan elke schooldag in de school (na afspraak)

Bij inschrijving moet het trouwboekje van de ouders worden voorgelegd (identiteitsbewijs van het kind is ook goed) alsook de SIS-kaart van het kind.

vanaf 11 maart 2019 hebben de broers/zussen voorrang evenals Gok leerlingen of niet-Gok leerlingen (zowel in de kleuterklas als in de lagere school).
Vanaf 25 maart 2019 wordt het register opengesteld voor iedereen.

Kleuters die nog geen 3 jaar zijn kunnen ingeschreven worden voor het schooljaar waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt.
Deze kleuters mogen echter pas naar school komen op de eerste dag na:

  • de zomervakantie
  • de herfstvakantie
  • de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de krokusvakantie
  • de paasvakantie
  • Hemelvaart