Inschrijvingen

Voor het schooljaar 2017-2018 starten de inschrijvingen voor broers en zussen, evenals kinderen van personeel vanaf 5 maart 2018.
Vanaf 19 maart 2018 wordt de inschrijvingsperiode opengesteld voor andere kinderen.
Kinderen geboren in 2016 kunnen vanaf dan opgenomen worden in het inschrijvingsregister.

Je kan de school vooraf bezoeken op volgende dagen:

  • Dinsdag 30 januari om 9u.
  • Dinsdag 6 februari om 9u.

Voor meer info ivm de bezoekuren, gelieve contact op te nemen met de school.

Inschrijven kan elke schooldag in de school (na afspraak)

Bij inschrijving moet het trouwboekje van de ouders worden voorgelegd (identiteitsbewijs van het kind is ook goed) alsook de SIS-kaart van het kind.

vanaf 5 maart 2018 hebben de broers/zussen voorrang evenals Gok leerlingen of niet-Gok leerlingen (zowel in de kleuterklas als in de lagere school).
Vanaf 19 maart 2018 wordt het register opengesteld voor iedereen.

Kleuters die nog geen 3 jaar zijn kunnen ingeschreven worden vanaf de dag waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt.
Deze kleuters mogen echter pas naar school komen op de eerste dag na:

  • de zomervakantie
  • de herfstvakantie
  • de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de krokusvakantie
  • de paasvakantie
  • Hemelvaart